Uw steun

Inmiddels is het project, dat in 1991 is opgericht, steeds groter geworden.

Voor het onderhoud van de gebouwen en de personele kosten kan Nadirkonyen een beroep doen op buitenlandse sponsororganisaties, die telkens voor een periode van drie jaar een centrumsubsidie toekennen. Het schoolgeld van de kinderen en de overige schoolkosten worden maar voor een klein deel door organisaties vergoed. hiervoor is het project vrijwel volledig afhankelijk van schenkingen van vrienden.

Per jaar stuurt Nadirkonyen zoveel mogelijk kinderen naar school, in de hoop dat er ook in de jaren daarna voldoende inkomsten zullen zijn om dezelfde kinderen door te laten gaan en daarnaast aan nieuwe straatkinderen een kans te geven op een betere toekomst.

Hoewel deze website vooral informatief is bedoeld, zijn wij het toch aan onze kinderen verplicht om de lezers te laten weten dat iedere financiële bijdrage, hoe klein dan ook en van wie dan ook, bijzonder nodig en van harte welkom is.

Uw bijdrage

Bankrekeningnummer; NL89ABNA023 16 87 338
Congregatie v.d. Fraters van Utrecht te De Bilt
Street & Exploited Children Programme
Betalingskenmerk; 1544 Lodwar