Project Nadirkonyen

In 1989 werd in Lodwar een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het bisdom Lodwar om zichtbaar te maken hoeveel straatkinderen er waren. Dat bleken er zoveel te zijn dat Fr. Hans Wennekes de opdracht kreeg om een project voor hen op te zetten.

Doelstelling

De doelstelling van Nadirkonyen is het opvangen, scholen en rehabiliteren van straatkinderen in Lodwar. Vooral dit laatste wordt als essentieel beschouwd aangezien een kind in Turkana weinig tot geen toekomst heeft zonder familie. Nadirkonyen probeert dan ook om de naaste familie, voor zover mogelijk, op te sporen en te betrekken bij de  ontwikkeling van het kind.

Sinds haar oprichting heeft Nadirkonyen al ruim 1300 kinderen opgevangen en geschoold. Klik hieronder om een vergroting van de statistieken over de periode 1991-2007 te bekijken.

intakejmintake19912007