Een nieuw leven

Een kind dat op het project komt zal in eerste instantie moeten wennen aan een dagritme zoals dat ook voor schoolgaande kinderen geldt. Dat is soms een grote opgave, vooral als kinderen al langere tijd op straat hebben geleefd. Deze kinderen zijn eraan gewend geraakt te doen wat ze willen en wanneer ze dat willen.

Een nieuw leven

Een nieuw leven

Scholing

Nadirkonyen biedt de kinderen een volledig dagprogramma aan. De kinderen krijgen, verdeeld over drie groepen, les in de ochtenduren en gedurende een deel van de middag.  Er zijn vier gediplomeerde leerkrachten, waarvan twee specifiek voor bevoegd voor de allerjongsten. Een van hen is altijd de remidial teacher. Het onderwijs is hoog genoeg om ervoor te zorgen dat de kinderen bijblijven en in een later stadium op een gewone school ingevoegd kunnen worden zonder dat ze een grote achterstand hebben opgelopen.

Zinvolle vrijetijdsbesteding

Ook de vrije tijd van de kinderen word actief ingevuld met voetbal,volleybal en andere sporten en spelen, met muziek, video, dans, het koken van maaltijden, het schoonhouden van het terrein en de gebouwen en met persoonlijke hygiëne zoals het wassen van zichzelf, het poetsen van de tanden en het wassen van hun eigen kleding.

Op deze manier probeert Nadirkonyen de kinderen een situatie te bieden die op een thuis lijkt. Een veilig thuis,waar ze zichzelf kunnen zijn en zichzelf kunnen ontwikkelen.